|
|
|
|
|
 
 Használt felszerelések
 Csúzlik
 Kattintók
 DVD
 3D célok
 Ujjvédők
   Tab-ok
   Kesztyűk
   Kifutó kesztyűk
 Ragasztók
 Ajzóidegek
 Csuklószíjak
 Állványok
 Mellvédők
 Vesszőkihúzók
 Bergerek(rugós oldaltámaszok)
 Egyéb kiegészítők
   Kábelcsúszkák
   Bandázsanyagok
   Nock Inzertek
   Imbuszkulcsok
   Ideg
   Irányzék tartók
   Ajzásmérők
   Bandázsolók
   Elsütő fülek
   Erőmérők
   Göbök
   Göbfogók
   Hegy és nock faragó
   Íjtartók
   Székek
   Ujj hurkok
   Wax-ok
   Zajcsillapító gumi
 Elsütők
   Marok elsütők
   Csuklószíjas elsütők
 Hegyek
   Céllövő, beragasztós hegyek
   Gyakorló hegyek
     Alu- és karbon vesszőkhöz
     Favesszőkhöz
   Vadász hegyek
     Ragasztós
     Inzertes
       Blunt
       Kinyílós
       Fix Pengés
   Hegy inzertek
   Kovácsolt történelmi hegyek
 Íjak
   Kezdő csomagok
   Gyakorló reflexíj
   Csigás íjak
     Mission
     KINETIC
     Bowtech
     Diamond
     Hoyt
     Mathews
     PSE
     Bear
     Gyerek, ifjúsági
   Történelmi íjak
   Középlövő reflexíjak
     Gyerek Íj
     Olimpiai reflex
       Komplett íjak
       Karok
         PSE
         Sebastien Flute
         Hoyt
         Samick
         KAP
         Win&Win
       Középrészek
         Win&Win
         KAP
         Sebastien Flute
         Samick
         Hoyt
         PSE
     Vadászreflex
       One Piece(egyrészes)
       Take Down
 Íjtartó táskák és tokok
   Reflex tokok
   Csigás tokok
 Irányzékok
   Vizimértékek
   Peep-ek
   Vadász irányzékok
   Céllövő irányzékok
     Irányzék Tüskék
     Reflex íjakhoz
     Csigás íjakhoz
 Karvédők
 Kések
 Kifutók
   Reflex íjakhoz
     Csavarozható
     Ragasztós /Öntapadós/
   Csigás íjakhoz
 Lesek
 Lessátrak
 Lőlapok
   Terep lőlapok
   Pálya lőlapok
   Állatalakos (2D) lőlapok
 Nock-ok
 Nyílpisztoly
 Rezgéscsillapítók
 Ruházat
   Sapkák
   Nadrágok
   Kabátok
   Pólók
 Stabilizátorok
   Kiegészítők
   V-Bar-ok
   Hosszú és rövid stabilizátorok
   Vadász stabilizátorok
 Könyvek
 Számszeríjak
   Kiegészítők
 Tárak
 Tegezek
   Bőr tegezek
   Terepszínű tegezek
   Színes tegezek
 Tollak
   Pulykatollak
     Vágatlan
     Vágott
   Műanyag tollak
 Tollazók
 Vesszőfogók
 Vesszők
   Favesszők
   Aluminium vesszők
     Vesszőtest
     Komplett
   Carbon vesszők
     Komplett Vesszők
     Vesszőtestek
   Alu/Carbon vesszőtestek
   Számszer Vesszők
Szállítási feltételek - Garancia

GARANCIA


Minden -áruházunkban forgalmazott- termékre teljeskörű garanciát vállalunk! Ezt -szemben az egyéb "on-line megrendelési rendszerekkel"- Magyarországon érvényesítjük, ezáltal jelentős időt és pénzt megtakarítva, valamint a vásárlók részére a külföldi garanciavállalással ellentétben maximális biztonságot nyújtva.

A www.ijaszaruhaz.hu üzemeltetője a Vásárhelyi Íjászközpont Rendezvényszervező-, Kereskedelmi- és Sport Kft.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Juhar u.11.
Bemutatóterem: Vásárhelyi ÍjászParadicsom - 6800 Hódmezővásárhely, Juhar utca 11.
E-mail címe: [email protected]
Adószáma: 27805695-1-06
Cégjegyzék száma: 06-09-027811
Nyilvántartási száma: 79/2022.
Nyilvántartásba vétel: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője
Kamara: Csongrád Megyei Ker.- és Iparkamara
Kapcsolattartó neve: Faragó Csaba
Ügyfélszolgálati telefonja: 30/9684860
Tárhelyszolgáltató: E-Vista Kft. 6722 Szeged. Attila u.11.
mail: [email protected], telefon: 36/62/452239

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül , a szolgáltató iktatja a szerződést, és az a későbbiek során hozzáférhető. A szerződés nyelvezete magyar.

Az áruházban található termékek árai 0% Áfa-t tartalmaznak!

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Tájékoztatás a megkötött szerződéssel kapcsolatosan
a fogyasztót megillető jogokról a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint


Szerződés megkötése előtti tájékoztatás:
A szerződés megkötése előtt a fogyasztót tájékoztatjuk:
a) az értékesítő cégnevéről, székhelyéről, a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról;
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

Szerződés megkötése utáni tájékoztatás:
A fogyasztót a szerződés megkötésekor a fentiekről írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) látjuk el, amely emellett tartalmazza:
a) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az elállás joga nem illeti meg;
b) azon telephely címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

Elállási jog gyakorlása:
A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem történik meg, az elállás jogát az áru átvételének napjától számított 1 éven belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott 1 éven belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli, azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését.

Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;

Teljesítés:
Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül sor kerül a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha a szerződésben vállalt kötelezettségünket azért nem teljesítjük, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módunkban nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatjuk, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük. E kötelezettség teljesítése nem mentesít szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, az elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről egyértelműen és pontosan tájékoztatjuk a fogyasztót.

Fogyasztó nyilatkozatai:
Nem követelhetünk a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesítünk, illetve olyan szolgáltatást nyújtunk, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az ajánlat - hallgatólagos - elfogadását.
A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjunk.
A fogyasztó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le, a rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.


[b]Szállítási feltételek :[/b]

Az áruházunkban történt megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az szabályzatban rögzített menetével.

Az áruházunkban történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.
Postai utánvétel szállítási ideje

A megrendelt termékeket 3 munkanapon belül postára adjuk /amennyiben készleten van/, amelyet postai utánvétellel fog megkapni egy biztonságos csomagolásban, amelynek postaköltséggel növelt ellenértékét helyben, a termék átvételekor kell kifizetnie.

A kifogás érvényesítésének helye: Hódmezővásárhely, Juhar u.11.
előre egyeztetett időpontban.


A termékek kézhezvételének idõpontja a posta kézbesítési idejétõl függ, azaz a csomagot átveheti a feladásától számított maximum egy héten belül /amennyiben van a megrendelt termék raktáron/.

Ha egy hét múltán sem érkezne meg a várt küldemény, kérjük, keressen meg minket telefonon vagy e-mailben.

A díjszabás a hatályos MPL Futár díjszabások alapján történik:

http://www.vaterafutar.hu/?frommpl=1&order=1451477187#mpl

A csomagok küldésénél, a Magyar Posta "MPL Üzleti csomag következő munkanapi kézbesítéssel házhoz" díjcsomagját használjuk. Amennyiben a csomagot nem veszik át, úgy a következő kézbesítési kísérletről a postás értesítést hagy a helyszínen, illetve a csomag a Postán 10 napig.
A díjak az alábbiak:
Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.


A szállítási költség mérséklése érdekében, lehetősége van a csomag ellenértékét és a szállítási díjat bankszámlánkra előre elutalni. Ebben az esetben a csomagot "Belföldi postacsomagként" küldjük, melynek költsége 2 kg-ig 1190 Ft, illetve nagy terjedelmű /75 cm feletti/ csomag esetén 1785 Ft. Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni, kérem, hogy megrendelésében jelezze.

A megrendelt termékek személyes átvétele

A 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet által a "közbiztonságra különösen veszélyes" kategóriába sorolt termékek, kizárólag bemutatótermünkben, és csak személyesen vehetők át.

Lehetőség van arra, hogy a megrendelt árut ne postai úton, hanem az alábbi címen személyesen vegye át. Kérjük, ez esetben szíveskedjék a regisztráció során bejelölni ezt az igényét. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt terméket 10 napig tartjuk fenn. A személyes átvételről előzőleg kérem egyeztessen!

Bemutatóterem: Hódmezővásárhely, Juhar u.11.

Mobil: (30) 9684860

Külföldrõl történõ rendelés

Kérjük, szíveskedjék felvenni velünk a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon), hogy a megrendelt termék feladásának költségét közölhessük, valamint a bankszámlánk számát megadhassuk Önnek. A külföldrõl megrendelt termékek árát és postaköltségét elõre kérjük bankszámlánkra átutalni. Az átutalás megtörténte után postázzuk a csomagot.

A megrendelt termékek személyes megtekintése

A kiválasztott termékek elõzetes személyes megtekintésére, bemutatóterünkben van lehetõsége.


Elképzelhetõ, hogy Ön olyan terméket rendel meg, amely nincs (elfogyott) raktárkészleten. Ebben az esetben e-mailben vagy telefonon értesítjük tisztelt ügyfeleinket a várható szállítási idõpontról. Amennyiben a hiányzó termék beérkezésének időpontja bizonytalan /külföldről történő rendelés, vagy gyártatás esetén/, a beérkezés után megerősítést kérünk, hogy a rendelés aktuális-e még.
Nagyobb értékű /30.000 Ft felett/, raktáron nem tartott termékek megrendelését csak előleg ellenében tudjuk vállalni.Felhasználónév:

Jelszó:


 Emlékezz rám!Regisztráció

Elfelejtett jelszó
Íjászáruház 2008   |   All rights reserved   |   Felvétel a kedvencek közé   |